Vandværkets ledningsnet

Gerding Vandværk har digitaliseret ledningsnettet. Desværre er kortet ikke ajourført, fordi ændringer er sket uden at de er blevet registreret. Har du selv skitser over hvor dine ledninger er placeret eller fjernet. Vil vi meget gerne have orientering om dette.

Man kan gå ind på kortet via nedenstående link, og evt. printe sin egen ejendom ud, hvor korrektioner kan foretages på papirudgaven. Hjælp dig selv og dine efterkommere med at finde oplysningerne frem, hviss du har nogen. Det skal helst være med mål fra eksempelvis hushjørner, eller hvorfra der nu er målt.

Efterfølgende vil landinspektøren indtegne ajourførte ledningsnet.

Link til ledningsnet:

https://www.gis34.dk/map.aspx?caseid=837