Vandværket

Gerding Vandværk a.m.b.a.

Her kan du orientere dig om bestyrelsens sammensætning, takster, regulativ og vandanalyser med meget mere.