Regulativ

Her kan du se det Fælles regulativ, som er udarbejdet af Rebild Vandråd og Rebild kommune. Gerding Vandværk har tiltrådt regulativet den 8. december 2015