Gadelys

Gadelys, der ikke ville slukkes.

Der har heldigvis boet mange initiativrige mennesker i Gerding, men det har været svært med enigheden. Et lille eksempel ser man i den tidligere placeringen af Gadelys rundt i byen.

Byens huse blev oprindeligt forsynet med strøm fra et frithængende  ledningsnet, med udgangspunkt fra transformatorstationen, som forsat er lige ved byens nordlige indkørsel.

De frithængende ledninger var monteret i elmaster placeret rundt i byen. Naturligvis var denne form for eldistribution sårbar, idet stærk storm, eller vægten af stort snefald kunne få ledningerne til at kortslutte.

Når man nu havde disse elmaster placeret rundt i byen, kunne man jo ligegodt placere nogle gadelamper i disse master.

Indsamlingen som blev iværksat må have været temmelig vellykket. Ikke alle ville dog være med til at betale, det gjaldt blandt andet gamle Krogh. Da der ikke var en pæl ved indkørslen til hans ejendom, kunne han ikke få sin egen lampe, og han ville ikke være med. Den holdning var fortsat gældende, idet ikke alle ville være  med til at betale driften af gadelyset. Bl.a. er Kjeld Launholdt utilfreds med at lyset i en periode ikke var tændt, når han skulle starte sin tur rundt til købmændene med friske varer tidligt om morgenen. Derfor betalte Kjeld ikke til fællesdriften af gadelyset.

I mange år var det Kroghs søn, Preben, der stod for indsamlingen. Preben boede i det lille gule hus på Gerdinggade nr. 2. Da han løb sur i driften overtog William Bluhme arbejdet i mange år.

Placeringen af elmaster er således også forklaringen på at der ikke er gadelys til ejendommene i Bækhusene

Sandsynligt er det, at det har været ejeren af Kærsminde som har været initiativtager til gadelyset. Elmåleren, samt tænd/slukuret var nemlig i de første mange år placeret inde i Kærsminde. Det gav i øvrigt i en periode det problem at lyset ikke blev styret ordentligt, ofte var det tændt når det var lyst og omvendt.

Her i byen kaldte vi ganske vist gadelyset, for gadelysforeningen, men der var ikke tale om nogen forening, men det er interesserede beboere der har påtaget sig at indsamle penge, samt udskifte lamperne i takt med at de brænder ud. I de sidste mange år har Finna Simonsen og Bent Rødbro stået for dette arbejde.

Der var ikke nogen forpligtigelse til at deltage i betalingen af lysdriften, men heldigvis så de fleste beboere det som et fælles ansvar, at der er lys i byen.

Bent Rødbro har forstand på el, så han var manden der reddede gadelyset, da elselskabet besluttede at lægge elnettet i jorden, for at undgå tilbagevendende problemer med elforsyningen. Det lykkedes at få en aftale istand, hvorefter pælene kunne blive stående, samtidig med nedlæggelsen af nye kabler, blev der trukket kabler til lampestederne. Bent Rødbroe sørgede for en professionel montering af strøm til de oprindelige lamper.

Samtidig med dette arbejde, blev tænd og sluk uret flyttet fra Kærsminde, til placeringen på bygningshjørnet af Kastdalgaard, lige ved aviskasserne. Her kan man bedre ændre på indstillingen i takt med vintermørket kommer og går.

De gamle lamper var gamle og uensartede, de var heller ikke kønne at se på.

Der kom én dag, hvor disse lamper skulle udskiftes, og heldigvis havde Finna og Bent indsamlet så mange penge, at man sammen med bylaugets bestyrelse kunne indkøbe en portion flotte parklamper. Installation og opstilling var der ikke rigtig råd til, og der gik samtidig rygter om, at den nye storkommune Rebild, ville overtage gadelyset.

Det er nu sket, og lamperne er opstillet, hvor de kan gøre mest gavn, uden skelen til hvem der ville og hvem der ikke ville betale, for nu betales gadelyset af den kommunale kasse.

LED-lamper bliver opstillet trods protester.

I 2015 opstod der en disputs med Rebild Forsyning, som nu stod for gadelyset. Fornuftigt nok ønskede man at etablere lys ved LED-teknik, men Rebild Forsyning satsede på en lampetype, som ikke faldt i borgernes smag. Vi havde selv omhyggeligt tidligere valgt en parklampe, som passede fint til den lille bys miljø. Protesterne imod de nye lamper hjalp ikke, og man har vel efterhånden vænnet sit til de nye lamper.

William Bluhme nov. 2009