Generalforsamling 2017

Referat Generalforsamling Gerding Bylaug onsdag 27. febraur 2017 19:30-21:30

Afholdt hos Marianne og William i den gamle gymnastiksal 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning ved formanden/ formændene for underudvalg 

3. Regnskab ved kassereren 

4. Godkendelse af beretning og regnskab 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Valg af: Bestyrelsesmedlemmer (på valg: Per, Ellen, Andreas)Bestyrelsessuppleanter 

1 revisor samt revisorsuppleant 

7. Eventuelt. 

Valg af dirigentBent Rødbro tog velvilligt i mod posten som dirigent 

Formandens beretningFormand Per P. fremlagde sin beretning om året der er gået siden sidste GF og et blik frem på de aktiviteter der var kendte.Aktivitetsudvalget fremlagde deres beretning med spændende aktiviteter for 2017Arbejdsudvalget kommer med et oplæg til arbejdsopgaver til onsdag d. 3. majAlle beretninger blev godkendt. 

RegnskabKassemester, Ellen, fremlagde Bylaugets regnskab. Regnskabet blev kommenteret og fundet i orden af Bylaugets interne revisor.Der mangler et par indbetalinger af kontingent som kassemesteren rykker efter. Gammel telt er solgt, nye telte er indkøbt. Alt i alt balance i regnskabet. 

Godkendelse af beretning og regnskabKasserens beretning samt fremlagte regnskab blev godkendt. 

Behandling af indkomne forslagDer var ikke indkommet nogen forslagValg af bestyrelsesmedlemmer. 

Ny bestyrelse består af

Per Milborg Pedersen

Ellen  Findahl

Torben knuden

Michael Frost

Andreas  Dyrkjær

William Bluhme (1. suppleant)

Jonas Langdahl Gormsen (2. suppleant) 

9. Evt.Der indkom forslag om at bygge en speciel trailer til byens telt, stænger osv. Dette punkt har bestyrelsen drøftet og vil opprioritere denne opgave.Der indkom et ønske om en transport vogn til byens flagstænger. 

Referent

Per Pedersen