Generalforsamling 2014

Referat fra Generalforsamling 2014

19. marts 2014 i Gerding bylaug

1. Valg af dirigent

Bent Rødbroe vælges enstemmigt.

2. Formandens beretning

Jean fortæller at der er bygget hytte af dygtige folk i 2013.

Der blev holdt 3 bestyrelsesmøder i bylaugs bestyrelsen i 2013, den ene i den nye hytte.

3. Fremlæggelse af regnskab

Ellen fortæller, at der er 19 der har betalt for sidste år, og så er der 2 husstande der mangler at betale.

Hytten blev væsentlig dyrere end de penge vi havde fået, og der blev købt en del ekstra materialer, alt i alt gav det et stort ryk i budgettet.

Der blev købt flagstænger og havetraktor af hjemsøgte midler.

Det diskuteres hvor mange udgifter der er råd til i 2014, og besluttes, at der er købt mange dyre ting i 2013, så vi må passe på økonomien i år. For at spare penge, afskaffes girokortet, og i stedet vil der blive sendt en mail, når det er tid at betale – og så kontooverfører man i stedet.

Kassebeholdningsbog – Ellen laver først budget i bogen med håndskrift – og derefter digitalt. Det besluttes at afskaffe kassebogen, og der laves kun budget digitalt.

4. Godkendelse af beretning og regnskab.

Beretning og regnskab godkendes.

5. Orientering fra de enkelte udvalg

Pladsudvalget

Det besluttes, at årets arbejdsdag skal være den 29/4-14 kl. 15-16 – eller hvornår på dagen man har lyst til at starte, nogle måske tidligere.

Den velkendte arbejdsseddel sendes rundt og mange skriver sig på. Den rundsendes på mail senere, hvis nogle mangler at skrive sig på.

Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget er blevet beriget med 3 nye medlemmer – nemlig Sanne, Annika og Malene – velkommen til dem.

Birgit fortæller om en dejlig aktivitetsdag sidste år, som var meget anderledes end det vi ellers har prøvet. Der var udflugt til Bramslevgård, hvor der blev serveret lækker brunch og bagefter var der guidet gåtur, hvor Allan J. fortalte om området.

Sct. Hans – som den plejerJ

Julefrokosten var hyggelig og foregik efter de gode traditioner med dans om juletræet og lækkert mad og hygge bagefter. I 2013 blev den holdt hos Birgit og Torben.

Der var ”nytårsskål” den 31/12 efter jægernes jagt, det er jægerne der står for det hyggelige arrangement.

Den nye aktivitetsseddel deles ud – der kommer i år et ekstra arrangement, nemlig Bjarne Troelsen, der vil fortælle om Søren Kierkegaard. Der kommer indbydelse.

6. Indkomne forslag

Torben foreslår, at kontingentet øges med 50 kr./år. – det diskuteres, og der er overvejende enighed om at hæve beløbet fra 250. til 300. kr. om året.

Det besluttes derfor på Generalforsamlingen, at hæve kontingentet til 300 kr./år pr. husstand.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er Steen, Ellen, Jane – Steen stiller sit kandidat frit, Ellen og Jane genopstiller, og genvælges.

Ind kommer Andreas, i stedet for Steen.

Suppl. – Torben og William – Torben stiller sit kandidat frit og ind vælges Michael Frost, William genvælges.

Revisor – Evald genvælges.

Evt. 

Jean uddeler blomst og velkomstbrev til Malene og Michael, som er flyttet ind i Palles hus – velkommen til Jer.

Jean uddeler værtinde blomst til Christel.

Evald foreslår, at der søges om penge til ”parasolfødder”  lignende holdere, til at holde flagstængerne. 

Allan J. spørger om fibernettet, og hvor langt det er. Jean svarer, at der i øjeblikket er underskrift indsamling i gang i Blenstrup, og at der skal være underskrifter i en vis mængde der også, før det kan lade sig gøre.

Gerding og Fræer har lavet underskrift indsamlinger.

Ref. Jane J